Confirm Payment/แจ้งการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 039-2-97876-3
ชื่อ บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
สาขา เมกาบางนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
***ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการขั้นถัดไป
  • Email: info@tropicaking.com
  • Line@: @tropicaking 
  • หรือที่ "แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน" ด้านล่างนี้

 

Visitors: 54,581